Mgr.Miroslav Ábel / Hlavný tréner

Miro sa narodil v r. 1973 v Nitre. Po ukončení štúdia na gymnáziu v Nitre pokračoval v štúdiách na UKF Nitra, ktorú v r. 1998 ukončil so špecializáciou trénerstvo.

Súťažnému plávaniu sa venoval v r. 1981-2001 v rámci VŠP Nitra. V školských rokoch 1994 -95 a 1996-97 vycestoval do zahraničia (USA, California), kde sa popri štúdiu anglického jazyka začal venovať aj trénerskej činnosti. Jeho celá plavecká dráha sa spája s plaveckým klubom VŠP Nitra. Počas nej získal desiatky titulov a medajlových umiestnení na majstrovstvách ČSFR, Slovenska a pohárových súťažiach.

Plávanie sa stalo hlavnou témou aj Mirovho štúdia na vysokej škole, dodatočného školenia trénerov a tiež dlhodobého pobytu v USA, ktorý mu umožnil spoznať tréningové metódy jednej z najvyspelejších plaveckých mocnosti sveta. Momentálne je trénerom ŠK AQUATICS Nitra a pláva pre radosť a zúčastňuje sa plaveckých podujatí Masters.

V relatívne mladom plaveckom klube AQUATICS Nitra sa aktuálne Miro venuje plavcom žiackej kategórie, ktorých pripravuje na plaveckú pretekársku dráhu.

 


V rokoch 1987 – 1994 bol niekoľkonásobný majster Slovenska a 2. a 3. miesto na celoštátnych majstrovstvách bývalej ČSFR v disciplínach: 100, 200 metrov motýlik a 200, 400 metrov polohový pretek. Za rok 1991 bol vyhlásený ako športovec roka pre okres Nitra.