História plávania v Nitre sa začína písať príchodom pána Júliusa Gissera, ktorý založil organizovanú telovýchovu v Nitre. Pričinil sa o rozvoj dovtedy neznámeho spoločenského fenoménu – rozvoj športového a telovýchovného hnutia. Plávanie bolo neoddeliteľnou súčasťou jeho aktivít, a tak v roku 1868 vzniklo prvé letné kúpalisko s piesočnou plážou v Uhorsku známe ako “Gisserové” kúpalisko zvané Slnečný kúpeľ, alebo Lido na rieke Nitra na Číneši.

Prvé preteky v rýchlostnom a vytrvalostnom plávaní zorganizoval už v roku 1882. Klasické plávanie malo dve kategórie a to “žaba” a “matrós” (ruky ako kraul a prsiarske nohy). Nový spôsob plávania, ktorý priniesol do Nitry Gisser, bol “amerikánsky kraul” (podobný ako dnešný kraul), ktorý neskôr úplne nahradil matrósa.
Profesor telocviku na Piaristickom gymnáziu pán Július Gisser, daroval Nitre stovky plavcov, ktorí ešte veľa rokov po jeho odchode (v roku 1929) si pripomínajú s láskou v srdci jeho heslá ako:

Šťastný bude tvoj život, keď navštíviš kúpele-plaváreň.

a

Nič nieje krajšie a povznášajúcejšie, ako plávať proti prúdu.

Za všetky tie roky trvania Čínešskej plavárne, a bolo ich dosť, sa nikto neutopil.

Čítaj viac čítaj tu:

Na kúpajúcich sa dozerali žandári, museli mať slušný úbor