Moje meno je Miroslav Ábel, som trénerom plaveckého klubu AQAUTICS Nitra  a mojim cieľom je spojiť ľudí na základe tolerancie a životnej pohody s plaveckými princípmi. Muži aj ženy s rôznym zázemím a z rôznych generácií môžu plávať, pretože jedinou cestou dlhotrvajúcej životnej pohody je byť aktívny. A naopak bez životnej pohody nemôže nastať ani kultúrny ani osobnostný vývoj jedinca. Dôležité je aby sme mali ľudský pohľad a nie len večné hľadanie dokonalosti a rýchlosti, ktoré ľudí rozdeľuje a škatuľkuje. Šport (plávanie) zjednocuje ľudí. Ľudia do vody chodia radi a preto:

  1. Mojim cieľom je vzdelávať jednotlivcov a organizácie v plaveckej pohybovej príprave, plus dodávanie špecializovaného kondičného tréningu.
  2.  

  3. Ďalej je mojim cieľom rozšíriť kondičné plávanie pre dospelých v Nitre a zlepšiť jeho úroveň, a možno niekedy v budúcnosti získať podporu mesta na postavenie nového 50 metrového bazénu pre Nitranov, ktorý si určite zaslúžia.
  4.  

  5. Plávanie je šport, ktorý zapája do aktivity najväčšie množstvo svalových partií, trénuje otužilosť, cievny systém, využíva len odpor vody, vlastnú váhu tela a neničí kĺby.
  6.  

  7. Známe hodnotenie plávania v starom Grécku “nevie čítať ani plávať“, jasne zaradilo plávanie do základných spoločenských hodnôt. Plávanie bolo považované za jeden z najdôležitejších vyučovacích predmetov v gymnáziách. Každý kto nevedel čítať a plávať sa považoval za nevzdelanca.

 

Poďte sa teda vzdelávať !