Termínová listina pretekov Slovenskej Plaveckej Federácie, viď. link nižšie, je odporúčaný zoznam plaveckých pretekov do konca roku 2020. Pretekár sa na vlastnú žiadosť môže zúčastniť hociktorých pretekov v zozname avšak musí sa riadiť podmienkami napísaných v propozíciach k danému preteku. Účasť trénera na preteku nie je povinná a bude dohodnutá na vopred vybrané preteky.

link: Termínová listina všetkých plaveckých pretekov na Slovensku pre rok 2020