Termínová listina pretekov ŠK AQUATICS Nitra je odporúčaný zoznam plaveckých pretekov do konca júna 2018. Pretekár sa však môže zúčastňovať aj iných pretekov mimo zoznamu na vlastnú žiadosť. Účasť trénera na preteku nie je povinná a bude dohodnutá na vopred vybrané preteky.

pdf: Zoznam pretekov 2018, AQUNI

link: Termínová listina všetkých plaveckých pretekov na Slovensku pre rok 2018