ŠTRUKTÚRA PLAVECKÉHO TRÉNINGU

Veková kategória od 6 rokov (úplní neplavci):

  • ROZCVIČKA (5 min): Tréningu vo vode predchádza rozcvička na suchu, ktorá obsahuje aj jednoduché plavecké pohyby nôh a rúk.
  • TRÉNING VO VODE (45 min):
  • deti vstupujú s asistentom do vody
  • tréner prechádza s deťmi od jednoduchých cvičení postupne až k tým zložitejším
  • tréningové hodiny na seba postupne nadväzujú (začína sa zoznámením s vodným prostredím a pokračuje dýchaním do vody, splývaním, potápaním, jednoduchými plaveckými cvičeniami až do výslednej formy, ktorou je preplávanie ľubovoľným spôsobom 10-15 m)
  • v rámci výuky sa využívajú plavecké pomôcky (veľká plavecká doska, malá plavecká doska, …)
  • HRY A RELAXOVANIE VO VODE (10 min): V závere tréningovej hodiny deti môžu skákať do vody, loviť predmety z dna bazéna.

Veková kategória 6-10 rokov (deti vedia ľubovoľným spôsobom samostatne preplávať vzdialenosť 10-15 m):

Priebeh hodiny je totožný s predchádzajúcim popisom s nasledovnými obmenami:

  • počas tréningu vo vode využívajú deti celú dĺžku bazéna
  • na jedného trénera pripadá maximálne 12 detí