Plavecké tréningy MASTERS sú určené pre dospelých ľudí, ktorí radi plávajú, bývalých plavcov, ale aj pre plavcov-neplavcov, ktorí by sa radi presunuli do kategórie plavcov. Na tréningoch sa budeme venovať základom a následne zdokonaľovaniu plaveckej techniky všetkých plaveckých spôsobov ako aj kondičnému tréningu. Jednotlivé kurzy sa budú konať vždy po vzájomnej dohode buď individuálne alebo v skupinke dvoch, troch ľudí.

Podmienky:

  • Chuť a vôľa niečo sa naučiť.
  • Okuliare, čapica, plávky.
  • Cena individuálnej hodiny : 10 € plus vstup do bazénu.
  • pre bližšie informácie volajte na tel. č.: 0905 237 451