pdf: Termínová listina pretekov organizovaných klubom ŠK AQUATICS Nitra pre rok 2016.

link: Termínová listina všetkých plaveckých pretekov na Slovensku pre rok 2016.