Termínová listina pretekov ŠK AQUATICS Nitra je odporúčaný zoznam plaveckých pretekov do konca júna 2017. Pretekár sa však môže zúčastňovať aj iných pretekov mimo zoznamu na vlastnú žiadosť. Účasť trénera na preteku nie je povinná a bude dohodnutá na vopred vybrané preteky.

pdf: Termínová listina pretekov ŠK AQUATICS Nitra

link: Termínová listina všetkých plaveckých pretekov na Slovensku pre rok 2017