Skupina 1 – starší plavci zúčastňujúci sa plaveckých pretekov, najvyššia dosiahnutá plavecká úroveň v klube.

Skupina 2 – mladší plavci zúčastňujúci sa plaveckých pretekov, plus prípravka na preteky.

ATUÁLNI ČLENOVIA SLOVENSKEJ PLAVECKÉJ FEDERÁCIE  - ŠK AQUATICS NITRA

Ranking plavcov ŠK AQUATICS Nitra